HOS IWTS SKANDINAVIEN ER KVALITET ET PRINCIP

Hos IWTS Skandinavien er vi din kvalitetsbevidste partner i forbindelse med planlægning og udvikling af specialtilpassede koncepter og projektløsninger inden for procesvarme til din virksomhed.

Vi følger altid vores projekter til dørs. Således sikrer vi, at jeres varmesystem er tilpasset og dimensioneret efter jeres behov, og at implementeringen er afsluttet inden vi overlader systemet i jeres hænder.

For IWTS Skandinavien er kvalitet og effektivitet nøgleord i vores bestræbelse på at tilbyde jer den bedste mulige løsning. Vi benytter os udelukkende af produkter og systemer af gennemprøvet kvalitet, som giver os mulighed for optimering og effektiv udnyttelse af systemerne. Effektiv udnyttelse minimerer spild og udleder mindre forurening.

 

NWWK 1200 KW Heizcontainer

VARMESYSTEMER

På de følgende sider kan du læse mere om vores forskellige løsninger. IWTS Skandinavien tilbyder et bredt udvalg af procesvarmesystemer. Vi står selvfølgelig gerne for den samlede projektering og montage.

Vi installerer og konstruerer forbrændingsanlæg til biobrændsler, hovedsageligt for træpiller, træflis, pellets, træspåner, savsmuld, flis, og bark i størrelsesorden fra 100 KW – 10,0 MW.

Dertil kommer industrielle damp-, varme- og procesanlæg såsom hedtoliekedler, lav og højtryks dampsystemer, varmtvands kedelanlæg og komplette varmesystemer, designet og afstemt i samråd med vores kunder.

På produktsiden kan vi fremhæve et bredt udvalg inden for følgende kategorier:

  • Hedtoliekedler
  • Varmvandskedler
  • Hedtvandskedler
  • Lavtryksdampskedler
  • Højtryksdampkedler
  • Dampgeneratorer